Warto wiedzieć

  • Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych powinny mieć niebieską nawierzchnię

    Od lipca 2017 wszystkie miejsca parkingowe dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawnych i pojazdów uprawnionych do przewożenia tychże osób powinny być pomalowane na niebiesko.

  • Gdzie i jak umieszczać oznakowania rurociągów?

    Pierwszym krokiem właściwego oznakowania rurociągów jest wyznaczenie miejsc, w których potrzebne są etykiety czy taśmy identyfikacyjne.

  • Znakowanie rurociągów - przepisy i normy

    Czytelnie oznakowane rurociągi w obiektach przemysłowych pomagają w utrzymaniu bezpiecznego i wydajnego miejsca pracy. Kiedy rury są wyraźnie oznaczone, zachodzi dużo mniejsze prawdopodobieństwo wypadków związanych ze zdrowiem pracowników i zniszczeniem mienia. Od 2005 roku w Polsce nie obowiązują normy dotyczące znakowania rurociągów. Unormowane jest tylko oznakowanie instalacji zawierających substancje lub preparaty niebezpieczne.


Script logo