Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-35 Zakaz używania do szlifowania na mokro
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-36 Nie używać z ręczną szifierką
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-37 Zakaz wspinania się
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-26 Nie przesuwać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-27 Nie siadać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-28 Zakaz używania windy w czasie pożaru
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-29 Nie stawać na przedmiocie
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-17 Zakaz używania telefonów komórkowych
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-19 Ogólny znak zakazu
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-16 Zakaz polewania wodą
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-18 Prędkość maksymalna. Liczba zmienna
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-31 Zakaz używania rękawic
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-21 Nie obciążać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-32 Zakaz fotografowania
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-23 Zakaz spożywania jedzenia i picia
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-22 Nie sięgać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-33 Zakaz wiązania supłów
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-24 Zakaz wchodzenia / stania
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-34 Zakaz używania do szlifowania
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-08 Nie dotykać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-09 Nie dotykać wysokie napięcie
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-11 Zakaz przebywania osób z rozrusznikiem serca
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-12 Nie zastawiać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-02 Zakaz używania otwartego ognia
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-03 Zakaz przejścia
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-13 Zakaz używania do transportu osób
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-04 Zakaz gaszenia wodą
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-01 Zakaz palenia
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-06 Nieupoważnionym wstęp wzbroniony
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-14 Zakaz wstępu ze zwierzętami
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-07 Zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-05 Zakaz picia wody
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-10 Nie przełączać
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-14 Zakaz wstępu ze zwierzętami
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-20 Zakaz posiadania przedmiotó metalowych lub zegarków
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-25 Zakaz używania niekompletnego rusztowania
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-30 Zakaz używania jako wanna / prysznic
Znaki zakazu
Znaki zakazu
ZZ-38 Zakaz prowadzenia prac emitujących ciepło
Znaki zakazu

Prohibitions signs

Prohibitiong signs can be printed on self-adhesive foil, magnetic foil and PVC. We also use other materials – dibond (aluminum composite sheet), steel sheet or PVC coated with a photoluminescent layer (signs glowing in the dark).

The symbols can also be the basis for the preparation of floor marking stencils or placed on hard-wearing self-adhesive floor marking signs. They can also be used as elements of health and safety boards and other visual management systems.

Menu