Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych
Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych

Hot Points. Znakowanie punktów szczególnych

HOT POINTS – znakowanie miejsc szczególnych – to nasz pomysł dla Twojej Firmy. Prosto, przejrzyście, czytelnie a jednocześnie estetycznie oznakujemy kluczowe miejsca w Twojej Firmie. Koncepcja wpisuje się w nowoczesne standardy zarządzania wizualnego – mogą to być punkty medyczne, przeciwpożarowe, kąciki czystości ale także oznakowania wejść do pomieszczeń i magazynów.

HOT POINTS nie pozwoli na pomyłkę – tak oznakowane miejsce będzie doskonale rozpoznawalne i widoczne dla każdego pracownika z zachowaniem wszystkich norm BHP.

Gdzie można zastosować HOT POINTS?

 • punkty medyczne
 • przeciwpożarowe
 • wejścia na produkcję
 • wejścia do magazynów i warsztatów
 • wejście na stołówkę
 • wejścia do biur
 • wyjścia ewakuacyjne,
 • wejścia do pomieszczeń produkcyjnych
 • przejścia między halami
 • miejsca niebezpieczne
 • miejsca lokalizacji gaśnic i hydrantów
Menu