Szkolenia i audyty LOTO
Szkolenia i audyty LOTO

Szkolenia i audyty LOTO

Szkolenia i audyt LOTO. Służymy pomocą podczas tworzenia planu wdrożenia programu LOTO, wymagającego przeprowadzenia audytu wszystkich istniejących i potencjalnych niebezpiecznych źródeł energii.  Pomożemy w utworzeniu ich listy, opisaniu procedur oraz określeniu zakresu odpowiedzialności pracowników.
Podzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach szkolenia pracowników i przełożonych, dzięki którym znacząco podniesie się poziom świadomości pracowników, zarówno w zakresie stosowania systemu LOTO jak i bezpieczeństwa pracy.
Menu