drogi ewakuacyjne
Znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne
drogi ewakuacyjne

Projektowanie dróg i oznakowań ewakuacyjnych

Oferujemy kompleksowe usługi dotyczące wytyczania i oznakowania dróg ewakuacyjnych, oznakowania przeciwpożarowego oraz substancji i miejsc niebezpiecznych.
 • Wykonujemy plany ewakuacyjne obiektów produkcyjnych i magazynowych budynków użyteczności publicznej zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, oraz inwentarskich.
 • Aktualizujemy oraz dostosowujemy istniejące plany ewakuacyjne do aktualnych wymagań prawnych.
 • Wyznaczamy oraz wykonujemy oznakowania:
  1. wewnętrznych dróg pożarowych, ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych, miejsc szczególnie niebezpiecznych, lub istotnych pod względem bezpieczeństwa,
  2. miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, dostosowywanie ilości oraz rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego do wymagań prawnych,
  3. stref zagrożenia wybuchem dla gazów, par, cieczy, pyłów, proszków i włókien,
  4. miejsc usytuowania apteczek, defibrylatorów, punktów medycznych.
Menu