Produkty

Elmetal - polecamy nasze produkty

7Z to opracowany przez firmę Elmetal przewodnik znakowania i zabezpieczania 7 najważniejszych miejsc w obiekcie przemysłowym, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pracy, efektywności i komfortu oraz ergonomii pracy.

Co uzyskasz dzięki wdrożeniu 7Z w swoim miejscu pracy?

  1. Wzrost bezpieczeństwa dzięki oznakowaniu miejsc, w których może zaistnieć zagrożenie życia lub zdrowia
  2. Wzrost wydajności poprzez wytyczenie i oznakowanie sprawnych i bezpiecznych dróg komunikacyjnych i ścieżek produkcji.
  3. Redukcja strat materiałów dzięki przejrzystemu oznakowania miejsc ich składowania i magazynowania.
  4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa, komfortu i ergonomii pracy.
Menu