Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk
Naklejki na asfalt chodniki i bruk

Malowanie podłóg, linii, pasów i pól odkładczych

Przemysłowe oznakowanie poziome (malowanie pasów i linii) pomaga zwiększyć bezpieczeństwo w halach produkcyjnych, magazynowych, także na parkingach lub miejscach dostaw towarów. Wyznaczenie pól składowych ułatwia organizację pracy w magazynach, a prawidłowo wyznaczone ścieżki komunikacyjne pozwalają na utrzymanie bezpieczeństwa w miejscu pracy. W zakres realizowanych przez nas prac wchodzi projektowanie, malowanie, ale również usuwanie oznakowania poziomego.

1. Profesjonalne projektowanie oznaczeń poziomych i pionowych obiektów przemysłowych i usługowych.

2. Oznakowanie hal magazynowych oraz hal produkcyjnych:

 • Ciągi komunikacyjne dla ruchu pieszych
 • Ciągi komunikacyjne dla ruchu wózków widłowych
 • Pola odkładcze
 • Pasy dla pieszych
 • Znakowanie ostrzegawcze wokół ramp i słupów
 • Pola wyłączone ruchu np. przeciwpożarowe
 • Oznakowanie pionowe
 • Pola parkingowe standardowe oraz specjalne (np.: dla inwalidów)
 • Numeracja pól parkingowych (pozioma i pionowa)
 • Pozioma i pionowa organizacja ruchu (strzałki, pasy, tablice, itp.)

Oznaczenia wykonujemy metodą hydrodynamiczną (malowanie bezpowietrzne). To natryskowe nanoszenie farby na powierzchnię przy użyciu agregatu malarskiego. Malowanie hydrodynamiczne jest najszybszą z metod nanoszenia farby. Farba podawana jest na powierzchnię pod wysokim ciśnieniem bez rozpraszania powietrzem.

Do malowania hal używamy sprawdzonych profesjonalnych oraz farb drogowych. Doskonale nadają się do malowania poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ulic oraz innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z warstwą ścieralną bitumiczną lub betonową.
Farby posiadają doskonałe parametry techniczne: wykazujące bardzo dobrą przyczepność i widoczność w każdych warunkach, zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Są szybkoschnące, odporne na ścieranie i umożliwiają różne sposoby aplikacji.


Czas schnięcia każdej z warstw:

 • ok. 1 godziny ( możliwy ruch pieszy)
 • 12 godzin (możliwy ruch wózków widłowych)
 • pełne utwardzenie 48 godzin

Wytrzymałość:

do 36 miesięcy


3. Usuwanie starego oznakowania poziomego:

 • metoda bezpyłowa – dla powierzchni betonowych preferujemy usuwanie oznakowań metodą bezpyłową, bez używania środków chemicznych. Ta metoda pozwala na prowadzenie prac bez uciążliwych przestojów w pracy przy braku oparów i pyłów, które mogłyby uszkodzić maszyny czy zagrażać zdrowiu załogi.
 • metoda maszynowa (śrutowanie lub frezowanie powierzchni posadzki) – wykorzystywana jest tu śrutownica, która usuwa warstwę farby wraz milimetrem posadzki na której zostało wymalowane oznakowanie. Z uwagi na swoją inwazyjność ta metoda usuwania to ostateczność kiedy pozostałe metody nie przynoszą efektu.
 • metoda chemiczna – usuwanie odbywa się za pośrednictwem specjalnie przygotowanego zmywacza. Wnika on w powierzchnie farby, a następnie umożliwia jej bardzo szybkie usunięcie. Z racji tego, że metoda chemicznego usuwania oznakowania nie wiąże się z powstawaniem pyłów (tak jak w metodach mechanicznych), stosować ją można bez konieczności zamykania danego obiektu na czas usuwania oznaczeń.
Menu