Systemy ochronne i odgradzające
Systemy ochronne i odgradzające
Systemy ochronne i odgradzające
Systemy ochronne i odgradzające
Systemy ochronne i odgradzające

Systemy ochronne i odgradzające

Z większością wykonywanych zawodów związane są odpowiednie zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pracy. Za wiele z nich odpowiada pracodawca lub osoba przez pracodawcę wyznaczona, zwłaszcza za te związane z dostarczeniem odpowiednich środków ochrony oraz zapewnieniem bezpiecznego miejsca pracy. Nasza oferta obejmuje szereg rozwiązań, które w parze z oznakowaniem bądź jako samodzielny system podwyższą standardy bezpieczeństwa panujące na terenie Państwa zakładów.

Proponowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na wymagania wynikające z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie zapisano:

  1. Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia i w Polskich Normach.
  2. Jeżeli oznakowanie, o którym mowa w pkt. 1, nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika, miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób.
Menu