Oznakowanie punktów odcięć
Oznakowanie maszyn tabliczki identyfikacyjne
Oznakowanie punktów odcięć

Znakowanie armatury i urządzeń

Oznakowania bezpieczeństwa na armaturze i urządzeniach to jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa stanowiska pracy.

Czytelne oznakowanie poszczególnych części instalacji jest istotnym czynnikiem, gwarantującym przede wszystkim bezpieczeństwo pracy, ale również ułatwiającym poruszanie się po instalacjach i ich obsługę.

Najpowszechniejszą formą oznakowania armatury lub urządzenia jest umieszczenie na niej lub w jej pobliżu tabliczki identyfikacyjnej z opisem danego elementu.

Opis może być słowny lub zakodowany w formie kodu alfanumerycznego np. KKS. Należy pamiętać, że zarówno opis, jak i kod powinny być na tyle krótkie i zwięzłe, aby ich odczytanie nie zajmowało obsłudze zbyt długiego czasu. W przypadku kodu alfanumerycznego lub zastosowania skrótów opisowych należy sporządzić i udostępnić załodze instrukcję czytania tabliczek. Obsługa powinna również przejść odpowiednie szkolenie.

 

Menu