Znakowanie rurociągów
Znakowanie rurociągów
Znakowanie rurociągów
Znakowanie rurociągów
Znakowanie rurociągów

Znakowanie rurociągów

Czytelne oznakowanie rurociągów jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy i obsługi instalacji. Zarówno polskie jak i europejskie normy zalecają, aby rurociągi były znakowane kolorem identyfikującym rodzaj przenoszonego czynnika oraz strzałką kierunkową określającą kierunek przepływu medium.

Ważne jest, aby zarówno element kolorystyczny, jak i strzałka kierunkowa widoczne były z każdej strony rurociągu. Jako dodatkowe oznakowanie rurociągów zalecane jest stosowanie opisu medium i jego parametrów. Znaczącym ułatwieniem dla obsługi jest identyfikacja rurociągu za pomocą numeru lub kodu alfanumerycznego. Oznakowania powinny być zamontowane z częstotliwością umożliwiającą ich szybkie odnalezienie w miejscach budzących wątpliwości, np. na rozgałęzieniach, przed i za pompą, a także w miejscach, w których mogą usprawnić obsługę instalacji.

Oferujemy taśmy do znakowania rurociągów oraz samoprzylepne etykiety. Do oznakowania rurociągów można również zastosować tabliczki: grawerowane, składane lub alucer.

Menu