ISO 20560 znakowanie rurociągów

ISO 20560: nowy światowy standard oznakowania rurociągów i zbiorników

ISO 20560 to pierwszy w historii światowy standard oznakowań bezpieczeństwa dla rurociągów i zbiorników magazynowych. Ujednolicenie wzorów graficznych, sposobów kodowania kolorami i sposobu umieszczania informacji ma zapewnić szybsze rozpoznanie i lepsze zrozumieniu, a co za tym idzie, błyskawiczną identyfikację możliwego niebezpieczeństwa.

Identyfikacja zawartości systemów rurociągów i zbiorników przemysłowych to niezwykle ważny aspekt bezpieczeństwa. Ogranicza nieporozumienia podczas prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych do absolutnego minimum, a tym samym przyczynia się do ogólnego wzrostu bezpieczeństwa.

Do niedawna istniały różne krajowe i międzynarodowe normy dotyczące oznakowania rurociągów i zbiorników, ale nie było jednolitego, spójnego systemu. To ma zmienić wprowadzona nowa norma ISO 20560. Za powstawanie nowej normy odpowiedzialna była grupa robocza specjalistów delegowanych z 9 krajów. Grupa robocza opracowała nowe normy ISO 20560-1 – część dotyczącą oznakowania rurociągów oraz ISO 20560-2 – część dotyczącą oznakowania zbiorników.

Celem standardu ISO 20560 jest unormowanie systemu i procedur oznakowania zbiorników i rurociągów w sposób konsekwentny i zrozumiały niezależnie na jakim obiekcie został on zastosowany. Dzięki temu identyfikacja zagrożeń płynących z systemu w każdego rodzaju fabryce używającej ISO 20560 będzie jednolita i zrozumiała zarówno dla pracowników na stale zatrudnionych na obiekcie, jak również dla firm zewnętrznych, świadczących różnorodne usługi oraz w sytuacjach zagrożenia dla służb ratunkowych.

Stosowanie jednej normy na obiektach w całej Europie, jak również i na świecie prowadzi do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia ryzyka wypadków, jednak nie należy zapominać o wdrażaniu odpowiednich szkoleń i instruktaży dla pracowników wykonujących pracę na obiektach.

Oznakowanie obiektów za pomocą standardu ISO 20560, jest uzupełnieniem istniejących już i stosowanych wszędzie standardów ISO 7010 – dotyczącego wyglądu znaków ewakuacyjnych, ostrzegawczych i informacyjnych oraz systemu ONZ o nazwie GHS (Globally harmonized system of classification and labelling chemicals) – stosowany do ostrzegania o zagrożeniach stwarzanych przez substancje niebezpieczne.

Elementy systemu informacji bezpieczeństwa dla rurociągów ISO 20560.

Liczba informacji zawartej w systemie oznakowania rurociągów zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj obiektu, jego stopień skomplikowania, dostępność instrukcji stanowiskowych oraz kompetencje i umiejętności osób pracujących w danej części instalacji. Każde przedsiębiorstwo musi dobrać zestaw niezbędnych informacji które muszą się znaleźć na rurociągach na podstawie własnych instrukcji eksploatacyjnych oraz niebezpieczeństw wynikających z procedur organizacji robót i szacowania ryzyka.

Informacje zawarte w systemie znakowania rurociągów muszą zawierać:

  • kodowanie kolorów w celu identyfikacji natury zawartości rurociągu,
  • nazwę medium,
  • strzałki wskazujące kierunek przepływu
  • gdy to niezbędne, znaki ostrzegawcze oraz symbole GHS – razem lub osobno.

Jesteś zainteresowany wprowadzeniem standardu ISO 20560 w swojej firmie? Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu w projektach oznakowania rur i zbiorników jest to możliwe. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat nowej normy ISO 20560 lub otrzymać wycenę oznaczania rur lub zbiorników.


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…


Menu