Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i plany ewakuacji

Prawidłowo wykonane plany ewakuacji i oznakowanie dróg ewakuacyjnych pozwalają uniknąć paniki podczas ewakuacji.

Oznakowanie zakładu, wyznaczenie dróg pożarowych i miejsc zbornych znacznie ułatwia prowadzenie działań służbom ratowniczy. Odpowiednie oznakowanie ciągów komunikacyjnych, wytyczenie dróg wewnętrznych, służących do poruszania się pojazdów, jak również oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, powoduje znaczne zmniejszenie ryzyka powstania wypadku, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów związanych z ewentualną absencją chorobową pracowników.

Oferujemy  kompleksowe usługi dotyczące wytyczania i oznakowania dróg ewakuacyjnych, oznakowania przeciwpożarowego oraz substancji i miejsc niebezpiecznych:

 1. Wykonujemy plany ewakuacyjne obiektów produkcyjnych i magazynowych budynków użyteczności publicznej zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, oraz inwentarskich,
 2. Aktualizujemy oraz dostosowujemy istniejące plany ewakuacyjne do aktualnych wymagań prawnych,
 3. Wyznaczamy oraz wykonujemy oznakowania:
  • wewnętrznych dróg pożarowych, ewakuacyjnych, ciągów komunikacyjnych, miejsc szczególnie niebezpiecznych, lub istotnych pod względem bezpieczeństwa
  • miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego, dostosowywanie ilości oraz rodzaju podręcznego sprzętu gaśniczego do wymagań prawnych,
  • stref zagrożenia wybuchem dla gazów, par, cieczy, pyłów, proszków i włókien,
  • miejsc usytuowania apteczek, defibrylatorów, punktów medycznych,

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego projektu. Rozpoczęcie prac poprzedzamy wykonaniem analizy ryzyka, pozwalającej znaleźć wiele nowych rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo.

Planowaniem, wykonaniem dokumentacji oraz projektowaniem i doborem środków zajmuje się zespół specjalistów, posiadających wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego i higieny pracy. Gwarantujemy, iż zastosowane rozwiązania dostosowane będą do indywidualnych potrzeb oraz aktualnie obowiązujących norm prawnych.

Menu