Malowanie linii i pasów

Taśma czy farba do znakowania podłóg przemysłowych?

Znakowanie podłóg oraz wyznaczanie ścieżek komunikacyjnych i pasów jest kluczem do zachowania bezpieczeństwa w wielu obiektach, nie tylko fabrykach i zakładach przemysłowych. Również instytucjach kultury, urzędach i innych miejscach publicznych.

Tradycyjnie: zakłady przemysłowe używają najczęściej farb do znakowania linii i podłóg. Ale przecież nakładanie farby może być czasochłonne, wymaga przestojów i wyłączenia z użytkowania dużych przestrzeni produkcyjnych czy magazynowych. Malowane oznakowania niszczeją szybko i trudno je poprawiać i zmieniać.

Współczesne nowoczesne środowiska pracy wymagają bardziej trwałej i wydajnej formy oznakowań. Samoprzylepne taśmy podłogowe, o laminowanej trwałej i oczyszczalnej powierzchni mogą stanowią bardzo wygodny zamiennik dla tradycyjnego malowania.

Cztery powody, dla których warto wybrać taśmę podłogową zamiast farby do znakowania podłóg przemysłowych

1. Szybka instalacja i usuwanie: Farba wymaga czasu do wyschnięcia, co może wydłużyć czas przestoju w firmie. Jeszcze bardziej czasochłonne i pracochłonne jest usuwanie malowanego oznakowania. Taśmę do znakowania podłóg można instalować szybko, bez czekania, i usuwać bez problemu z większości powierzchni przy minimalnych kosztach czyszczenia.

2. Odporność na ścieranie: W obszarach o dużym natężeniu ruchu farby szybko bledną i wycierają się. Wymaga to zaplanowania regularnych przestojów na w celu poprawienia znaków czy linii. Dobre taśmy do znakowania podłóg mają kilkuwarstwową strukturę pokrytą laminatem, który utrzymuje żywe kolory nawet w przypadku dużego narażenia na ścieranie, np. w wyniku wzmożonego ruchu wózków widłowych.

3. Redukcja szkodliwych oparów: Często farby stosowane w znakach podłogowych lub liniach czy pasach są oparte na rozpuszczalnikach. Wiadomo, że ich opary muszą być jak najszybciej odprowadzane z zamkniętych przestrzeni. Opary te mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Użycie taśmy zupełnie eliminuje takie zagrożenia.

4. Dostępność wzorów. Tworzenie wzorów i wielokolorowych oznaczeń, np. do oznakowań ostrzegawczych, przy malowania farbami zajmuje dużo więcej czasu i kosztuje więcej wysiłku. Kolorystyka taśm i ich wzornictwo jest praktycznie dowolne. Oprócz standardowych wzorów z oznaczeniami bezpieczeństwa, można bardzo szybko stworzyć indywidualne projekty, dopasowane do wymagań konkretnej firmy.

Menu