Taśmy i znaki podłogowe DuraStripe
Taśmy i znaki podłogowe DuraStripe

Montaż DuraStripe

Przyklejanie jest bardzo proste zarówno przy użyciu aplikatora DuraStripe® jak i ręcznie. Bardzo ważne jest, aby powierzchnia, która będzie pokrywana taśmą została dokładnie umyta w celu usunięcia kurzu, brudu i resztek oleju! Czasem może być konieczne odtłuszczenie powierzchni. Zaleca się użycie silnego detergentu. Taśmę należy przyklejać na osuszoną powierzchnię. Następnie należy przepłukać ją czystą, ciepłą wodą i przetrzeć wilgotną szmatką. Najlepsze rezultaty montażu uzyskuje się gdy taśmę przykleja się na świeżo oczyszczoną podłogę, która nie jest za zimna. Ze względu na różnice w rodzajach podłóg/podłoży, zaleca się wykonanie testu przyczepności taśmy na małej powierzchni przed finalnym montażem.

Proszę dodatkowo uważać na fakt, iż demontaż taśmy może uszkodzić podłoża malowane lub porowate. Aplikacja na podłożach wadliwych nie jest zalecana.

Montaż ręczny

Należy jednocześnie odklejać folie zabezpieczającą i nakładać na powierzchnię taśmę przyciskając dla maksymalnego przylegania taśmy do podłoża.

Demontaż

Jeżeli po zdjęciu na podłodze pozostanie klej, może on zostać usunięty przy użyciu rozpuszczalnika. Należy dokładnie przetestować działanie rozpuszczalnika na małej powierzchni przed użyciem!

Menu