Plany ewakuacji
Plany ewakuacji
Plany ewakuacji
Plany ewakuacji
Plany ewakuacji

Plany ewakuacji

Plany ewakuacji są istotnym elementem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Jeśli nie posiadasz jeszcze planów ewakuacyjnych, wykonamy je dla Ciebie, uwzględniając specyfikę Twojej firmy. Proponujemy zamieszczenie na rzutach architektonicznych firmowych pomieszczeń planu kierunku dróg ewakuacyjnych, urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego. Na planie mogą znaleźć się również instrukcje BHP, przeciwpożarowe, wykazy telefonów alarmowych oraz informacje o brygadach ratunkowych.

Z doświadczenia wiemy, że estetyczne graficzne przedstawienia planu ewakuacji jest szybciej zapamiętywane przez pracowników, co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo w firmie. Plany wykonujemy w formie zapewniającej pełną czytelność.

W zależności od Państwa potrzeb i życzeń plany ewakuacji dostarczamy na odpowiednich materiałach, np. PCV, dibond, oprawione w ramę lub za szkłem.

Menu