System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led skrzyżowania o ograniczonej widoczności
System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led brama wjazdowa
System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa ledskrzyżowanie z pasami
System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa ledskrzyżowanie z pasami
System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led uwaga suwnica
System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led skrzyżowania o ograniczonej widoczności

System antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led

Elmled to system antykolizyjny z projektorami znaków bezpieczeństwa led. Pozwala uniknąć wypadków przy pracy w halach produkcyjnych i magazynach w miejscach o ograniczonej widoczności, martwych punktach, obszarach o zwiększonym ruchu wózków widłowych i innych pojazdów mechanicznych, na ruchliwych skrzyżowaniach i w regularnym ruchu operacyjnym. Do zainstalowania również na suwnicach i innych dźwignicach.

Dzięki radarom lub analizie obrazu z kamery IP system wykrywa ruch (z wielu kierunków) i na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów uruchamia projekcję znaków bezpieczeństwa z projektora led. Elmled pozwala na instalację dowolnej liczby radarów (lub kamer) i projektorów, w zależności od specyfiki miejsca.

Kryteria uruchomienia systemu bezpieczeństwa ELMLED:

 • Przekroczenie linii (Tripwire) – jedno lub dwukierunkowe przekroczenie wyznaczonej wirtualnej linii
 • Obiekt w strefie (Intrusion) – pojawienie się obiektu w wyznaczonej strefie lub samo przekroczenie linii tej strefy
 • Zagubiony/Dodany obiekt (Missing/Abandoned Object) – zniknięcie lub pojawienie się obiektu w strefie

Pieszy lub kierowca pojazdu ostrzegani są o potencjalnych zagrożeniach (np. znak stop, uwaga wózek widłowy) lub braku takich zagrożeń (np. wirtualne pasy lub znak nakazu bhp) za pomocą znaku poziomego wyświetlanego przez projektor led. Kiedy pieszy lub kierowca pojazdu opuszczają strefę, projekcja ostrzegawcza przestaje się wyświetlać lub wyświetlają się inne znaki informacyjne bhp, czy znaki nakazu bhp.

Gdzie znajdzie zastosowanie system antykolizyjny?

 • w miejscach o ograniczonej widoczności, martwych punktach,
 • w obszarach o zwiększonym ruchu wózków widłowych i innych pojazdów mechanicznych,
 • na ruchliwych skrzyżowaniach ciągów komunikacyjnych
 • w regularnym ruchu operacyjnym
 • na suwnicach i innych dźwignicach przenoszących ciężkie obiekty
 • przy bramach wjazdowych

Najważniejsze cechy i zalety antykolizyjnego sytemu bezpieczeństwa:

 • możliwość konfiguracji dowolnej liczby radarów / kamer i projektorów
 • zarządzanie bezprzewodowe
 • wykrywanie ruchu również w ciemności

Uwaga! System ostrzegawczy z projektorami led nie jest certyfikowanym urządzeniem bezpieczeństwa.

System należy traktować jako dodatkowe urządzenie techniczne wspomagające bezpieczeństwo na terenie hali produkcyjnej czy magazynu.
Zastosowanie urządzeń systemu Elmled nie zwalnia użytkownika od obowiązku zapewnienia podstawowych środków bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Zastosowanie urządzeń systemu Elmled nie zwalnia pieszych oraz kierowców wózków widłowych oraz innych pojazdów mechanicznych od obowiązku zachowania należytej ostrożności i przestrzegania przepisów bhp oraz wewnętrznych regulacji prawnych.

Menu