Środki ochrony indywidualnej – tablice informacyjne

Środki ochrony indywidualnej mają chronić zdrowie i życie pracowników. Jako środki ochrony indywidualnej (angielskie Personal Protective Equipment) rozumie się urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. Sposób dostarczenia i wymagania dotyczące ochrony indywidualnej regulują przepisy BHP. Pracownik powinien być poinformowany o środkach ochrony oraz zasadach ich stosowania, a także o zagrożeniach, przed którymi mają go one chronić.

Dzięki tablicom Środków Ochrony Indywidualnej (ang. PPE Boards) możesz szybko i w sposób atrakcyjny wizualnie przekazać informację o standardach bezpieczeństwa w Twojej firmie.
Pomożesz w ten sposób nie tylko pracownikom, ale również kontrahentom czy gościom zrozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa w obiekcie i wokół niego. Tablice Środków Ochrony Osobistej pomogą również egzekwować zasady obowiązkowego wyposażenie bezpieczeństwa.

Tablice mogą również posłużyć jako miejsca przechowywania środków ochrony indywidualnej. Po umieszczeniu na nich kieszeni czy uchwytów spełnią swoją rolę, np. przy przechowywaniu rękawic ochronnych, kasków czy okularów ochronnych. Oczywiście należy pamiętać o zachowaniu warunków niepowodujących negatywnego wpływu środowiska na stan techniczny tego sprzętu. Informacje na temat tego, co będzie optymalnym miejscem, znajdziemy najprawdopodobniej w instrukcji obsługi danej rzeczy.

Tablice PPE mogą mieć dowolny rozmiar, zawierać zdjęcia, rysunki czy logo firmy. Często spotykanym zabiegiem jest również umieszczanie na tablicy lustra. Dzięki temu pracownik może szybko sprawdzić, czy jest odpowiednio wyposażony dla wymagań danego obszaru lub zawodu w firmie.

Menu