Znakowanie laserowe laserem fibrowym

Jakie dane powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Tabliczka znamionowa jest tablicą informacyjną, która powinna zostać umieszczona na każdej maszynie, środku transportu i każdym innym urządzeniu lub części większej maszyny, która wykorzystuje inną energię niż energia wytwarzana przez ludzkie mięśnie.

Gdzie powinna być umieszczona tabliczka znamionowa?

Zgodnie z punktem 1.7.3. załącznik I Dyrektywy Maszynowej MD (2006/42/WE) każda maszyna powinna być oznakowana w sposób widoczny, czytelny i trwały.

Co to oznacza? Oznakowanie musi zostać umieszczone na maszynie w miejscu, gdzie będzie widoczne w warunkach pracy i nie będzie przesłonięte żadnymi częściami maszyny. Do opisów należy użyć czcionki, która będzie wystarczająco duża, by łatwego ją odczytać.

Co istotne, tabliczka znamionowa na maszynie nie może ulec zniszczeniu w ciągu całego okresu uzytkowania maszyny. Oznakowanie CE i inne ważne informacje muszą być podane w języku polskim, aby były w pełni zrozumiałe dla użytkownika lub konserwatora maszyny.

Urządzenia, które są zbyt małe, aby można było umieścić na nich wszystkie wymagane informacje, mogą zostać oznakowane za pomocą przymocowanej na stałe tabliczki czy etykiety do wyrobu.

Jakie dane i informacje powinna zawierać tabliczka znamionowa?

Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego każda maszyna powinna być oznakowana przez producenta z podaniem konkretnych danych:

  • nazwę firmy i adresu producenta, ewentualnie upoważnionego przedstawiciela producenta
  • określenia nazwy maszyny
  • oznaczenie certyfikatu CE
  • określenia serii lub typu maszyny
  • określenie numeru seryjnego, jeśli taki istnieje
  • roku produkcji (lub zakończenia produkcji) maszyny

Na niektórych maszynach, jeśli jest to odpowiednie, poza powyższymi obowiązkowymi wypunktowanym informacjami powinny znaleźć się również:

  • oznakowania, że maszyna przeznaczona jest do użytkowania w przestrzeni potencjalnie zagrożonej wybuchem
  • w przypadku, gdy część maszyny trzeba przemieszczać podczas użytkowania przy użyciu maszyn podnoszących, wyraźne informacje odnośnie jej masy.
  • informacje o prędkości ruchu obrotowego danych elementów, maksymalnej sile uciągu, mocy nominalnej lub udźwigu maksymalnym.

Uwaga! Szczegółowych informacji dotyczących konkretnych typów maszyn należy szukać w odpowiednich dyrektywach i normach zharmonizowanych.

Tabliczki znamionowe – jaki materiał jest najlepszy?

Tabliczki znamionowe nie mogą być wykonane z mało trwałego ścieralnego materiału. Muszą być odporne na korozję od wilgoci czy mgły solnej, sztuczne promieniowanie oraz inne szczególne warunki panujące w danym środowisku przemysłowym.

Do produkcji najczęściej używamy stali nierdzewnej, aluminium oraz laminatu grawerskiego, rzadziej mosiądzu. Najpopularniejszym sposobem nanoszenia informacji jest natomiast grawerowanie laserowe, mechaniczne oraz znakowanie laserem fibrowym. Czasem również stosuje się trawienie stali nierdzewnej, dla uzyskania głębszego efektu graweru.

Grawerowanie nadaje wszystkim opisom odpowiednią jakość, wysoki kontrast, jest bardzo trwałe i praktycznie nieścieralne.

Menu