Gdzie i jak umieszczać oznakowania rurociągów?

Pierwszym krokiem właściwego oznakowania rur jest wyznaczenie miejsc, w których potrzebne są etykiety czy taśmy identyfikacyjne.

Gdzie należy umieszczać etykiety i taśmy na rurociągach?

Przyjmuje się, że oznakowania instalacji rurociągowych powinny znaleźć się w czterech głównych miejscach:

  1. Co 60-500 cm (w zależności od wielkości rurociągów) wzdłuż prostych tras instalacji.
  2. Przy każdym z punktów zmiany kierunku (po obu stronach).
  3. Po obu stronach każdego miejsca wejścia/wyjścia instalacji w podłogę czy ścianę.
  4. Obok wszystkich kołnierzy i zaworów.

Jak umieścić etykiety i taśmy na rurociągach, by były maksymalnie widoczne?

Etykiety czy taśmy do oznakowania rur powinny być umieszczone w takim miejscu, aby zawsze znajdowały się na linii wzroku pracownika, serwisanta czy ratownika.

  • Etykieta/taśma powinna być widoczna z każdego punktu możliwego podejścia do instalacji.
  • Etykieta/taśma powinna być widoczna w każdym miejscu wejścia instalacji w ścianę, podłogę czy sufit.
  • Gdy instalacja znajduje się poniżej linii wzroku, należy ją umieścić powyżej linii środkowej (osi poziomej) rury.
  • Gdy instalacja znajduje się powyżej naturalnej linii wzroku, umieść etykietę poniżej osi poziomej rury.

Jeśli potrzebujesz szczegółowej pomocy przy planowaniu i projektowaniu oznakowań rurociągów


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…


Menu