Lockout / Tagout. Czym jest? Dlaczego warto wprowadzić LOTO?

Lockout Tagout (LOTO) to system umożliwiający kontrolę maszyn i instalacji podczas prac związanych z serwisem i utrzymaniem ruchu. System LOTO często nazywany jest po polsku „Systemem izolacji energii” lub „Procesem kontroli niebezpiecznej energii”. Jego nadrzędnym celem jest zawsze osiągnięcie tzw. stanu zerowej energii na maszynach podlegających serwisowi czy remontowi.

System LOTO jest także rozwiązaniem pozwalającym wprowadzenie standaryzacji procesu komunikacji między grupami pracowników w zakładzie np. pomiędzy pracownikami działu produkcji, technologii, utrzymania ruchu. Pozwala skutecznie kontrolować prace prowadzone przez serwisy zewnętrzne. Ogólna zasada działania systemu LOTO polega na zabezpieczeniu odpowiednim sprzętem maszyny przed jej przypadkowym uruchomieniem oraz oznaczenie tej maszyny informujące o zastosowaniu takiego zabezpieczenia.

Każdego roku tysiące pracowników zostaje zabitych lub rannych podczas wykonywania napraw lub konserwacji urządzeń przemysłowych / maszyn lub w czasie wykonywania prac elektrycznych. Wiele z tych wypadków jest spowodowanych niekontrolowanym uwolnieniem energii. Dzięki zaplanowanym procedurom wyłączania, blokowania i znakowania maszyn oraz urządzeń podczas prac konserwacyjnych lub napraw ochronisz pracowników przed zagrożeniami utraty zdrowia lub życia.

Czym jest Lockout / Tagout?

LOTO (Lockout / Tagout) to system procedur wyłączania, blokowania oraz oznakowania maszyn oraz urządzeń przemysłowych podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych. Dzięki LOTO chronieni są przede wszystkim pracownicy przed zagrożeniami utraty zdrowia lub życia.

Dlaczego Lockout / Tagout?

Istnieje wiele potencjalnych niebezpieczeństw i zagrożeń w miejscu pracy, ale nie ma większych niż nagłe niekontrolowane uwolnienie energii generowanej przez maszyny, urządzenia czy źródła energii elektrycznej lub niebezpieczne substancje pod wysokim ciśnieniem.

Obowiązkiem każdej firmy jest taka organizacja pracy, aby wszystkie maszyny, które są naprawiane lub konserwowane, miały wyłączone i zablokowane źródła energii. W tej sytuacji właśnie praktykowania „Blokowania i oznaczania” zapobiegnie nieautoryzowanemu uruchomieniu maszyny, dopóki cała praca nie zostanie ukończona. LOTO oprócz ratowania życia pomaga również zapobiegać uszkodzeniom sprzętu.

Zalety LOTO

  • Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac konserwacyjnych, czyszczenia lub napraw.
  • Zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia pracowników
  • Zapobieganie uszkodzeniom sprzętu
  • Pomaga zapobiegać powstawaniu błędów
  • Poprawa wizualnej informacji o ryzyku w miejscu pracy

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem Systemu LOTO w swojej firmie, potrzebujesz audytu, instrukcji czy dokumentacji Lockout/Tagout


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Katalog_lockout_tagout.pdf – Katalog Lockout / Tagout


Menu