oznakowanie barwne rurociagów
oznakowanie barwne rurociagów
oznakowanie barwne rurociagów
oznakowanie barwne rurociagów
oznakowanie barwne rurociagów

Oznakowanie barwne rurociągów – kolory, strzałki, napisy

Barwne oznakowanie rurociągów przekazuje jedną z najważniejszych informacji osobie pracującej przy lub w pobliżu instalacji rurociągowych. Kolorowe taśmy i etykiety ze strzałką, często także z tekstem, opisują zawartość i kierunek przepływu substancji w rurociągu.

W większości europejskich i światowych standardów używa się sześciu głównych barw – czerwonej, pomarańczowej, żółty, brązowy, zielonej i niebieskiej – używanych dla konkretnych substancji. Cztery dodatkowe kolory – czarny, biały, szary i fioletowy – mogą być zastosowany zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, czy normami wewnętrznymi zakładowymi i branżowymi.

Kolory etykiety i kolor tekstu są dobrane nieprzypadkowo (niektóre treści wymagają czarnych liter, inne bieli dla polepszenia widoczności).

Na życzenie klienta Elmetal wykonuje taśmy identyfikacyjne jednobarwne (ze strzałkami lub bez), dwubarwne, wielobarwne, z napisami luz bez, również z piktogramami i wielofunkcyjne. Posiadamy także w ofercie taśmy przezroczyste (ze strzałkami) oraz fotoluminescencyjne.

Wymiary taśm do znakowania rurociągów zależą od jego średnicy rurociągu i są wykonywane zgodnie z zamówieniem klienta. Standardowo opaski mają szerokość: 40, 80, 100 lub 160 mm w 25 m rolkach.

Jeśli potrzebujesz szczegółowej pomocy przy planowaniu i projektowaniu oznakowań rurociągów


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…


 

ISO 20560 oznakowanie rurociągów

Nowość! ISO 20560:
nowy światowy standard oznakowania rurociągów i zbiorników


Poniższa tabela przedstawia najczęściej stosowane zasady oznakowania (na podstawie standardów ASME / ANSI oraz polskiej nieobowiązującej normy PN-70/N-01270).

Barwy rozpoznawcze
BARWA Barwy tekstu (strzałki), tła i obramowanie (etykiety strzałkowe) Opis
Biały  INNE ⇑
Inne zdefiniowane
Żółty GAZY ⇑ Gazy – także gazy skroplone. Najczęściej gazy palne
Czerwony  HALON ⇑ GORĄCA WODA
Woda i inne substancje używane w systemach przeciwpożarowych (ANSI). Czasem gorąca woda
Pomarańczowy TOKSYCZNE ⇑
Płyny żrące, toksyczne lub mogące powodować korozję.
Substancje toksyczne.
Fioletowy KWASY I ZASADY ⇑
Kwasy i zasady
Zielony WODA ⇑
Każda woda nie stosowana w systemie przeciwpożarowym
Niebieski  POWIETRZE ⇑
Wszelkie pary lub gazy pod ciśnieniem, które nie pasują do innych kategorii
Czarny INNE CIECZE ⇑
Wszelkie ciecze, nie pasujące do innych kategorii
Szary PARA ⇑
Para
Srebrny PARA ⇑
Para
Brązowy  OLEJE I CIECZE PALNE ⇑
Oleje. Także ciecze, które mogą się palić, ale nie są łatwopalne
Menu