Usuwanie linii i oznakowań poziomych
Usuwanie linii i oznakowań poziomych
Usuwanie linii i oznakowań poziomych
Usuwanie linii i oznakowań poziomych
Usuwanie linii i oznakowań poziomych
Usuwanie linii i oznakowań poziomych

Usuwanie linii i oznakowań poziomych

Usuwanie linii i oznakowań poziomych jest konieczne przede wszystkim po reorganizacji ruchu na ścieżkach komunikacyjnych lub po prostu powiększeniu i modernizacji obszaru produkcyjnego. Kiedy indziej po prostu stare oznakowanie są już na tyle zniszczone i nieczytelne, że wymagają gruntownego odnowienia.
Czasem usuwamy stare oznakowania poziome, by utworzyć nowe miejsca postojowe, nowe miejsc pracy, czy dla zwiększenia wydajności w miejscu pracy.

Usuwany każdego rodzaju oznakowanie – linie, pasy, przejścia dla pieszych, strzałki i inne oznaczenia 5S. Metodę usuwania malowania dopasowujemy do rodzaju powierzchni.

Dla powierzchni betonowych preferujemy usuwanie oznakowań metodą bezpyłową, bez używania środków chemicznych. Ta metoda pozwala na prowadzenie prac bez uciążliwych przestojów w pracy przy braku oparów i pyłów, które mogłyby uszkodzić maszyny czy zagrażać zdrowiu załogi.

Usuwanie oznakowań poziomych na betonie:

  • Bezpyłowe (ścierana warstwa trafia bezpośrednio do worków)
  • Bez rozpuszczalników
  • Usuwanie maszyną o napędzie elektrycznym
  • Usuwanie na sucho
  • Usuwanie cienkowarstwowe (nie powoduje powstania głębokich nierówności w posadzce)

Dla powierzchni żywicznych najlepszą metodą jest zamalowanie istniejących oznakowań.

Menu