Malowanie linii i oznakowanie ciągów komunikacyjnych w magazynach

Wykonujemy profesjonalne malowanie oznakowań poziomych i oznakowań pionowych metodą natryskową w halach magazynowych i przemysłowych, na placach i parkingach i drogach wewnętrznych. Oznakowania malowane są za pomocą aplikatorów i szablonów (znaki poziome ostrzegawczem, zakazu, nakazu czy informacyjne) lub za pomocą malowarek (linie, pasy i inne kształty poziome).

Przy przewidzianym dla magazynu niewielkim, nieuciążliwym ruchu kołowym proponujemy również do oznakowań ciągów komunikacyjnych samoprzylepne znaki podłogowe.

Każda realizacja poprzedzona jest wstępnymi pomiarami oraz oklejaniem malarskimi taśmami odcinającymi,  dzięki czemu uzyskujemy linie o idealnie ostrych krawędziach.


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…

Menu