Oznakowanie pól odkładczych w magazynie

W magazynach, gdzie towary i materiały składuje się w stosach i rzędach (bez zastosowania regałów), najczęściej proponujemy zastosowanie oznakowań podłogowych samoprzylepnych.

Do oznakowania adresów lokalizacji można zastosowań samoprzylepne okienka podłogowe, natomiast do wyznaczenia obszarów składowania znaczniki podłogowe (paski, kółka, narożniki czy krzyżyki). Należy jednak zawsze rozważyć, czy np. intensywny ruch wózków widłowych nie zniszczy zbyt szybko tego typu oznakowań. Problem taki nie wystąpi w przypadku lekkiego ruchu pieszego lub kołowego.

Często proponujemy również zastosowania tabliczek podwieszanych, umożliwiających odczyt z odległości do kilkudziesięciu metrów. Sposób zawieszania i odległość odczytu jest dostosowany do specyfiki funkcjonowania konkretnego magazynu.


Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym…

Menu